Statistics Masthead Statistics Homepage About the image

Statistics Students

Master's Program

1st Yr, 2nd Yr, Advanced, BA/MS, 2nd Degree
Email = user at galton.uchicago.edu
First Year
Gulishana Adilijiang Weilin  Chen
Gulishana Adilijiang
Email: sarah07
Bryan Chang
Email: bchang46
Weilin Chen
Email: chenwl
Blaine Cole
Email: bacole
Fuheng Cui
Email: cuifuheng
Zhengyang Fang
Mengxiong Dong
Email: mdong
Zhengyang Fang
Email: zyfang
Zhenyu Gong
Email: zhenyugong
Lin Gui
Email: glin6
Yanqing Gui
Email: guiy
Seung Ah Ha Yi Jin
Seung Ah Ha
Email: saha
Yuqing He
Email: yqhe
Jisung Hwang
Email: jeshwang92
Yi Jin
Email: jinyi
Jaymo Kim
Email: jaymokim
Kyoung Hwan Kook
Email: johnkook
Yuhei Koshino
Email: ykoshino
Jessica Kunke
Email: jkunke
Ka Kwan Albert Lam
Email: albertlam
Keonmyeong Lee
Email: klee93
Yuhan Li
Email: yuhanli
Jiageng Liu
Email: jiagengliu
Yi-Hung Liu
Email: yhliu
Yuwei Luo
Email: yuweiluo
Steven Moen
Email: smoen
Margarita Orlova Hanyang Peng
Shinpei Nakamura Sakai
Email: snakamura
Bo Wei Ooi
Email: ooibowei
Margarita Sergeevna Orlova
Email: morlova
Weidi Pan
Email: weidipan
Hanyang Peng
Email: hypeng
Adam Sun
Rick Presman
Email: rpresman
Kenneth Ruiter
Email: kruiter
Kabir Sawhney
Email: ksawheny
Wonbin Song
Email: wonbinsong
Adam Sun
Email: zsun1
Wenjing Xu
Xiaoyu Sun
Email: xiaoyusun
Zhi Rong Tan
Email: tanzhirong
Patrick Walker
Email: pjwalker
Wenjing Xu
Email: wendyxu
Shentao Yang
Email: shentaoyang
JoowooYoo
Joowoo Yoo
Email: joeyyoo
Boxin Zhao
Email: boxinz
Yijia Zhao
Email: yijia
Luyi Zhou
Email: luyi1226
Yanfei Zhou
Email: zhouy936
Place holder Place holder Place holder Place holder
Qi Zhu
Email: qizhu
       
Second Year        
Brandon Chao Daniel Cunningham Adrian Diaz Claire Jing Guo Jinyi Hua
Brandon Chao
Email: brandonchao
Daniel Cunningham
Email: djcunningham
Adrián Díaz
Email: adiazp
Claire Jing Guo
Email: clairejguo
Jinyi Hua
Email:huajy
Jea Ho Kim Chloe Lepert Ting Li Erin Lipman Yangyu Liu
Jea Ho Kim
Email:jay.kim
Chloe Lepert
Email: lepertc
Ting Li
Email: kimtingli
Erin Lipman
Email:erlipman
Yangyu Liu
Email: yangyul
Ziqi Liu Yichen Lu Ayman Moawad Juan Mora Yuhui Ni
Ziqi Liu
Email: zliu1228
Yichen Lu
Email: yclu
Ayman Moawad
Email: aymoawad
Juan Mora
Email: moraj
Yuhui Ni
Email: yhni
Suchan Park Veena Patel Place holder Nicholas Rittler Jeremy Seeman
Suchan Park
Email: sucpark
Veena Patel
Email: veenapatel
Gang Qiao
Email:qiaogang
Nicholas Rittler
Email: rittlern
Jeremy Seeman
Email: jeremys
Elysa Strunin Rui Wang Seulmin Yang Heqing Ye Wen Yuan Yen
Elysa Strunin
Email: estrunin
Rui Wang
Email: ruiw
Seulmin Yang
Email: yangslmn
Heqing Ye
Email: heqingy
Wen Yuan Yen
Email: wenyuan
Dake Zhang Tony Yao Zhang Place holder   Place holder
Dake Zhang
Email: dkzhang
Tony Yao Zhang
Email: tyz
     
BA/MS        
       
Eric Weine
Email: ericweine
       
Second Degree        
Joshua Falk   placeholder placeholder placeholder
Joshua Falk
Email: jsfalk